Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Postavitev ležečega policaja v Škocjanu

Vesna Grgić Ristić  –  14. 07. 2020  –  Območje 2
Skocjan_lezeci_policaj_(1).jpg
Skocjan_lezeci_policaj_(1).jpg

Zaradi vse večjega pretoka in povišanih hitrosti vozil v naselju je cestišče, ki pelje med hišami postal nevaren. Otežen je varen prehod domačinov z vozilom iz dvorišča na cesto in tudi sprehajanje je oteženo in nelagodno, saj nikoli ne veš kdaj bo avto nepričakovano pridrvel mimo.

Predlagamo postavitev ležečega policaja in ustrezne prometne signalizacije oz. primernega cestnega znaka, ko poziva k zmanjšanju hitrosti na tem območju.

V okviru projekta se bo postavilo na cestišče med hišami primerni lezeči policaj ter ustrezne prometne signalizacije oz. primernega cestnega znaka, ko poziva k zmanjšanju hitrosti na tem območju.

Projekt se bo izvajal med parcelami 3350/3 in 3350/5.

Predel je postal nevaren za stanovalce in sprehajalce, zato prosimo za hitro ureditev tega predela in postavitev ležečega policaja in prometne signalizacije.

Po izvedbi projekta bi se izboljšala varnost za krajane, lažje prehajanje iz dvorišča na cesto ter varnejše sprehajanje ob cesti.

Dokumenti

Vrednost projekta

15000 €