Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Prenova igrisca na Puntarjevi ulici

Maja Ćoralić  –  14. 07. 2020  –  Območje 1

Predlagam prenovo igrisca na Puntarjevi ulici v Kopru. Igrala so ze dotrajana, na njih je vidno vec plasti razlicnih barv. Ker se tam zadrzuje veliko stevilo otrok, menim da bi bilo potrebno obnove.

Predlagam postavitev novih in sodobnejsih igral. Da se bodo otroci bolj varno igrali. Morda predlog se kaksnih novih igral za vecje otroke.

Okoli igrisca je ze narejena nova ograja. Igrala bi bilo potrebno zamenjati, dodati kose za smeti, popraviti kose za kosarko,...

Na igriscu na koncu Puntarjeve ulice v Kopru.

Cimprej

Izboljsali bi se pogoji za igro otrok. 

Vrednost projekta

20000 €

Komisija je vrednost predlaganih del ocenila na 20.000 € in ustrezno prilagodila predlog.