Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Klančine za dostop na Nazorjev trg

Anonimno oddan predlog  –  15. 07. 2020  –  Območje 1

Pomanjkanje klančin v mestu Koper - omogočeno gibanje za gibalno ovirane, invalide, mamice z vozički, kolesarje...

Z  Nazorjevega trga je možen dostop in izstop za invalide, otroške vozičke, skiroje, otroke kolesarje...samo po cesti, ki je namenjena avtomobilom (z Belvederja). Omogočiti bi se morala najmanj po en dostop po klančinah na Belveder ter na Kidričevo ulico.

Pregledati, na katerih od številnih stopnic vse okoli Nazorjevega trga (št. 1, 2, 3, 4 ali za Tomosovim blokom) je tehnično možno izdelati klančino. Dostop na Kidiričevo ulico po klančini bi bil verjetno mogoč le na stopnicah (kjer so samo 2-4 stopnice) za staro pošto ( z Glagoljaške ulice mimo pošte na Muzejski trg).

Stroka mora pregledati teren in ugotoviti, kje so klančine tehnično izvedljive.

Projekt naj bi se izvajal, kjer so klančine po ugotovitvah stroke tehnično izvedljive - verjetno na najbolj položnih stopnicah za na Belvedere ter že predlaganih za staro pošto oz. sedanjo Univerzo z Glagoljaške ulice s povezavo na Muzejski trg (ali direktno na Kidričevo ulico, če je možno).

Projekt naj bi se izvedel čimprej - lahko se združi z deli na Muzejskem trgu.

Omogočilo bi se lažji prehod na Muzejski trg in Kidričevo ulico ter na Belveder vsem gibalno oviranim, invalidom, starejšim s hojco, staršem z vozički, otrokom s skiroji, kolesi, rolerji......pri številnih stopnicah okoli trga je sedaj možen dostop za vozičke le po cesti, kjer vozijo avtomobili iz Nazorjevega trga na Belvedere, medtem ko so dostopi na Kidričevo in Resljevo ulico možni le po stopnicah.

P.S.: Možnih lokacij je več okoli Nazorjevega trga in na Glagoljaški ulici.

Vrednost projekta

8000 €

Predlagane aktivnosti se izvede v okviru možnosti do 8.000 €.