Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Truške: Ureditev dvorišča in nadstreška pri Stari šoli

Katarina Muha  –  15. 07. 2020  –  Območje 5
Truške nadstrešek
Truške nadstrešek

Prostore Stare šole v Truškah in igrišče ob njej so vaščani z lastnimi sredstvi in delom ter s pomočjo krajevne skupnosti obnovili pred več kot 20 leti. Prostori se koristijo tako za skupne dogodke, rekreacijo kot tudi za zabave in druženja. V poletnih mesecih, ko so druženja še posebej intenzivna, pa manjka ustreznega zasenčenega prostora. Na severovzhodni strani šole je gramozno dvorišče, ki je tako po legi kot po velikosti primerno za izvedbo piknikov in drugih srečanj. Ob tem se gramoz iz dvorišča prenaša na igrišče, kjer je zaradi tega večja nevarnost poškodb za vse, ki ga uporabljajo (igrajo nogomet, košarko, rolajo ali kolesarijo). To dvorišče želimo s sredstvi participativnega proračuna tlakovati in postaviti nadstrešek, ki bi dajal senco v pomladnem in poletnem času ter omogočal izvedbo prireditev zunaj tudi v primeru nekoliko slabšega vremena (npr. rahlega dežja) ter prostor za počitek otrokom in mladim, ki koristijo sosednje igrišče. Ustrezno urejen prostor bi bil na voljo ne le za skupna druženja in dogodke, temveč tudi posameznim vaščanom v primeru osebnih praznovanj ali druženj.

Predlagamo, da se s sredstvi participativnega proračuna pripravi projektna dokumentacija, izvede tlakovanje in postavi nadstrešek nad dvoriščem na severovzhodni strani Stare šole. Idejna zasnova je v priložena, vendar končna izvedba lahko glede na razpoložljivost sredstev in možnost izvedbe variira od ideje. Podrobnosti so v priloženi ponudbi, ki vsebuje popis del in cenovni razrez ponudbe.

Osnovne aktivnosti so:
    - priprava in vodenje dokumentacije na upravni enoti za nezahtevni objekt ter vris v kataster,
    - nabava materiala,
    - osnovna pripravljalna gradbena dela,
    - tlakovanje,
    - konstrukcija nadstreška,
    - krovno-kleparska dela.

Podroben popis del s stroškovnikom je v prilogi.

Izvedba projekt bi bila na (ob) objektu stare šole na naslovu Truške 1, 6273 Marezige, na severovzhodnem dvorišču, ob igrišču (priložena fotografija). Vse parcele so v lasti MOK (parcelne številke: 5388 - šola; 1141/1 in 1139/1 - dvorišče).

Projekt je izvedljiv v roku 2 mesecev od naročila (vključuje ureditev dokumentacije in izvedbo).

Ureditev dvorišča bi pomenila večje možnosti druženja v ustrezno zaščitenem, a še vedno odprtem prostoru ne glede na vreme in večjo varnost na igrišču za vse uporabnike. Nadstrešek bi pomenil večje možnosti za izvedbo druženj, dogodkov in tudi za odmor vsem, ki uporabljajo igrišče (ne le iz vasi Truške, ampak tudi bližnjih vasi od Vanganela do Gračišča).

Vsebina Znesek z DDV
PRIPRAVLJALNA DELA-dokumentacija 2000
ZEMELJSKA DELA766
BETONSKA DELA1391
ZIDARSKA DELA1942
TESARSKA DELA175,50
KERAMIČARSKA DELA294
KLJUČAVNIČARSKA DELA1250
LESENA KONSTRUKCIJA NADSTREŠKA4275
KROVSKO-KLEPARSKA DELA1974
DDV3249,59
NEPREDVIDENA DELA (5%)703,38
Skupaj 18019

Vrednost projekta

18020 €