Participativni proračun

Asfaltiranje poti v Dekanih

David Kompara  –  15. 07. 2020  –  Območje 3
Dekani.PNG
Dekani.PNG

Predlog se podaja z namenom ureditve dela makadamske poti v Dekanih, katero uporabljajo stanovalci, pohodniki in druge službe. Trenutno stanje predstavlja še neurejeno (nezaključen) del sicer ličnega območja, vendar manjka le še navedeni poseg. Trenutno neurejen z makadamsko podlago na klančini po nepotrebnem dela škodo predvsem v dežnem obdobju, v času neurij pa nastajajo vdolbine na javnem dobrem, kar pomeni tudi možnost nastanka poškodbe na vozilu, večja je stopnja padcev pešcev. Zaključil bi se predvsem del lepega urejenega bivalnega dela naselja. 

Predlaga se ureditev dela predlaganega zemljišča s postavitvijo robnikov in asfaltiranje severnega dela javnega dobra (parc. št. 1094 k.o. Dekani) ter del zemljišča s parc. št. 1097/2 k.o. Dekani.

Postavitev robnikov in asfaltiranje.

Severni del javnega dobra s parc. št. 1094 k.o. Dekani ter del zemljišča s parc št. 1097/2 k.o Dekani

2021-2022

Zaključil bi se del še del neasfaltiranega ceste (javnega dobra) in zaključil bi se sklop urejenosti navedenega območja.

Vrednost projekta

20000 €