Participativni proračun

Osvetlitev priljubljene sprehajalne poti

janbhip  –  15. 07. 2020  –  Območje 4
Ulica_snočna_pot.jpg
Ulica_snočna_pot.jpg

Želja stanovalcev ulice Sončna pot v Pradah, pa tudi želja mnogih sprehajalcev, ki to pot zelo pogosto uporabljajo, je, da bi se del ulice (gre za asfaltirani del občinske javne ceste parc.št. 1403, k.o. Bertoki) opremilo z javno razsvetljavo ter na ta način zagotovilo večjo varnost občanov, ki se po ulici dnevno sprehajajo, predvsem v jesensko-zimskih mesecih, ko je dan krajši. Cilj predloga je torej izboljšanje varnosti vseh sprehajalcev in stanovalcev na najbolj prometnem delu ulice Sončna pot v Pradah.

Predlaga se postavitev javne razsvetljave po celotni dolžini asfaltiranega dela parc. št. 1403, k.o. Bertoki, ki meri cca. 370 m in predstavlja javno dobro, občinsko javno cesto. S postavitvijo luči ob cesti se bo bistveno izboljšala kvaliteta življanja okoliških prebivalcev, zlasti sprehajalcev, družin z otroki, ki pogosto zahajajo na ulico tako s kolesi kot peš, skratka vseh, ki aktivno preživljajo čas v naravi in se radi odpravijo na sprehod po ulici, ki ponuja lepe razglede. Pot je tudi izhodišče za nadaljnji sprehod po makadamskih in travnatih poteh okoli vinogradov Vinakoper. Ker je pot prometno zelo obremenjena predstavlja potencialno nevarnost za vse uporabnike ceste, še zlasti v nočnem času in v času krajših dni.

Potrebno bi bilo urediti ločeno električno napeljavo (nadzemno po obstoječih el. drogih) od najbližje transformatorske postaje (parc.št. 5921/1 k.o. Bertoki) do obstoječega el. droga na parc.št. 1416 k.o. Bertoki, od slednjega nato nadaljevati s postavljanjem drogov z svetilkami po vnaprej predvidenih mestih za postavitev posamezne luči vzdolž predlaganega odseka ceste, kot označeno v priloženem dokumentu  (z upoštevanjem razdalje med posameznimi lučmi cca. 50 m, zaradi čimmanjše svetlobne obremenitve okolice). Predhodno bi bilo potrebno dobiti izvajalca del in nabaviti potreben material za izvedbo del. Glede na to, da je veliko drogov obstoječih bo izvedba el. napeljave olajšana, prav tako se bo obstoj obsotoječe infrastrukture poznal na stroškovnem področju.

Projekt bi se izvedel na parc.št. 1403, k.o. Bertoki, in sicer zgolj na asfaltiranem delu parcele, ki meri cca. 370 m, kot prikazano v priloženi skici. Gre za javno občinsko cesto, ki je zelo priljubljena sprehajalna pot, pa tudi drugače precej prometna. Luči bi se skladno z uveljavljenimi standardi postavile v primernem odmiku od ceste, na parcelah lastnikov zemljišč, ki neposredno mejijo na cesto.

Projekt bi se lahko izvedel kadarkoli tekom leta 2021 ali 2022, najbolj smotrno  in zaželjeno bi bilo v letu 2021, pred jesensko-zimskim obdobjem.

Izboljšala bi se kvaliteta življanja vseh uporabnikov ulice Sončna pot, predvsem v jesenskem in zimskem obdboju bi bila omogočena uporaba ulice tudi v popoldanskem in večernem času, nasploh pa bi se povečala varnost javnega prometa na predlaganem odseku ceste, parc.št. 1403, k.o. Bertoki, ki je prometno precej obrememnjena in kot taka nevarna za sprehajalce v nočnih urah, še zlasti je nevarna za ranljive skupine prebivalcev, kot so otroci in ostareli, ki so pogosti uporabniki ulice. Izveden projekt bi vsekakor pomenil velik doprinos za številne uporabnike ceste, podporo projektu že sedaj izkazujejo tudi lastniki parcel, ki mejijo na cesto parc.št. 1403 k.o. Bertoki, saj so pripravljeni sodelovati pri izvedbi projekta, o čemer pričajo priložena soglasja lastnikov parcel v zasebni lasti (pridobljena so vsa soglasja zasebnih lastnikov, kjer je predvidena postavitev luči).

Vsebina Znesek z DDV
POSTAVITEV LUČI Z BETONIRANJEM (7 KOS X 1.700,00 EUR) 11.900,00
EL. KABEL (1,2 EUR/m, razdalja cca. 800m) Z DDV1220,00
NEPREDVIDENI STROŠKI (10%)1.312,00
SKUPAJ14.432,00
Skupaj 1246

Vrednost projekta

18700 €