Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

UMIRITEV PROMETA V GAŽONU

Anonimno oddan predlog  –  16. 07. 2020  –  Območje 2

V vasi Gažon imamo star vaški dom ( stara šola),  V dom bi vaščani umestili info točko z muzejem (opis rimskih najdišč v okolici) in majhno prodajalno z domačimi izdelki v bistvu bi dobili vaško jedro, kjer bi se domačini lahko zbrali.

Ta dom je na zelo prometni cesti in trenutno opažamo, velike hitrosti vozil na tem odseku ceste. Prosili bi za poseg na cestišču in sicer polotok ki bi se držal doma tako da bi prisilila voznike k zmanjšanju hitrosti.

Predlagam postavitev polotoka v centru vasi na njemu dve lončnice z oljko ali kakšnim drugim drevesom.

Cestno podjetje pripravi polotok z pločnikom.

V vasi Gažon Dom Jadran. Glavna cesta ob domu Jadran zemljišče1304/1 

V letu 2021

V centru vasi bi bistveno zmanjšali hitrosti avtomobilov.

Vrednost projekta

20000 €

Komisija je vrednost predlaganih del ocenila na 20.000 € in ustrezno prilagodila predlog.