Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Postavitev javne razsvetljave do ekološkega otoka v Gažonu

Anonimno oddan predlog  –  16. 07. 2020  –  Območje 2
osvetlitev
osvetlitev

V vasi imamo ekološki otok pod vasjo in v zimskem času moraš v temi odnašati smeti 300m pod vasjo ob cesti, kjer te avto ne opazi te hitro oplazi.

Tudi otok ni osvetljen in zaradi tranzitnih odlagalcev smeti zelo obremenjen ( vprašajte redarje)

Postavitev javne razsvetljave do ekološkega otoka in na otoku.

Ob cestišču in v okolici otoka postavitev javne razsvetljave.

V centru Gažona na parceli cesta 1302,  eko otok 491/1

2021

varnost vaščanov.

Vrednost projekta

10000 €

Komisija je vrednost predlaganih del ocenila na 10.000 € in ustrezno prilagodila predlog.