Participativni proračun

Pitniki za vodo v Gažonu

Anonimno oddan predlog  –  16. 07. 2020  –  Območje 2

Predlagam umestitev dveh pitnikov z svežo vodo pred domom Jadran in zraven novih igral.

Zaradi velike obiskanosti igral v Gažonu predlagam umestitev pitnikov z svežo vodo ob igralih.

Umestitev pitnika s svežo vodo zraven Doma Jadran ,kjer se ustavljajo kolesarji in počivajo.

Mok bi s pomočjo Rižabnskega vodovoda povlekal cevi in namestila pipe z vodo.

V vasi Gažon. Na zemljišču 402/1 ali 403 kateri je v bližini otroških igral.

Zemljišče 684/3 ob Domu Jadran.

2021

Vas bi imela pitno vodo tudi na določenih lokacijah kjer opazujemo da je potrebna kjer je visoka frekvenca ljudi.

Vrednost projekta

5000 €

V lasti Mestne občine Koper je samo predlagana lokacija pri Domu Jadran, zato se v predlaganem znesku izvede le en pitnik na tej lokaciji.