Participativni proračun

Mladost na kraškem robu

Petra Matos  –  17. 07. 2020  –  Območje 6
otroci.png
otroci.png

Otroci z zaledja Istre imajo v primerjavi z mestnimi veliko manj možosti za udeleževanje na izvenšolskih aktivnostih.  Zato si želimo pripraviti dvoletni program aktivnosti, ki bo otroke z vaškega roba povezal in jim pomagal osebnostno rasti. Dogodki bi v mrtvilo zaledja pripeljali nekaj nove mladostne energije in zagona.

Načrtovani dogodki:

  • dve lutkovni predstvari z ustvarjalno delavnico.
  • dva enotedenska poletna tabora za 15 otrok s kraškega roba.
  • dvakrat prihod božička in obdarovanje otrok s kraškega roba, pogostitev, božič 2021, 2022
  • štiri delavnice za otroke: Soočanje s stresom, Samopodoba, Izražanje čustev (čustvena samoregulacija), Nenasilna komunikacija

Izvajalci projekta:

Poletni tabor bi lahko izvedel 2021 zavod Empatiko, 2022 pa kakšen drug ponudnik tovrstnih aktivnosti.
Lutkovni predstavi z ustvarjalno delavnico bi lahko izvedla Nika Solce.
Delavnice osebnostne rasti za otroke bi lahko izvedlo društvo Empatiko (mladi psihologi).
Prireditev na božični dan bi potekala v organizaciji vaščanov.

Kraj dogajanja:

Lutkovne predstave z ustvarjalno delavnico: Kastelec vaška hiša ali pred gradom Socerb.
Poletna tabora za 15 otrok iz kraškega roba: Smokvica - v organizaciji društva Empatiko.
Prihod Božička in obdarovanje otrok s kraškega roba: pod vaško lipo ali pred vaškim domom v Kastelcu.
Delavnice za otroke: vaški dom Kastelec.

 

Časovni okvir:

Lutkovne predstave jeseni ali pozimi 2021, 2022.
Poletna tabora: poletje 2021 in 2022
Delavnice za otroke: jesen/zima/pomlad 2021, 2022
Prihod božička: božič 2021 in 2022.

Program dejavnosti bi v zaledje prinesel dogajanje za najmlajše. Skozi različne dejavnosti se bodo povezali ne le otroci, ampak tudi njihovi starši. Sodelovanje krepi pripadnost krajem in lokalno identiteto, kar je pomembno, če si želimo oživiti zaledje Istre.

Vsebina Znesek z DDV
Eno tedenski tabor za 15 otrok 2021 2250
Eno tedenski tabor za 15 otrok 20222250
Lutkovna predstava z ustvarjalno delavnico 2021, manjša pogostitev450
Lutkovna predstava z ustvarjalno delavnico 2022, manjša pogostitev450
Prihod Božička, obdarovanje, pogostitev 20211000
Prihod Božička, obdarovanje, pogostitev 20221000
Štiri delavnice osebnostne rasti , manjša pogostitev 2021 in 2022: 250 eur x 41000
Skupaj 8400

Vrednost projekta

8400 €