Participativni proračun

Kmetijska pot Dobrave

Evgen Glavina  –  17. 07. 2020  –  Območje 2

Dostop do kmetijskih površin je vitalnega pomena za bodoči razvoj kmetij z mladimi prevzemniki in preprečevanja zaraščanja krajine. Kmetijsko območje Dobrave je močno gričevnato, lahko bi rekli hribovito, kar nam ob večjih nalivih dežja povzroča na cesti Dobrave pravo razdejanje. Edina rešitev je prenova ceste z betonažo.

Predlagamo betoniranje poti v smeti Dobrave
Dolžina poti: 450 m
Širina poti: 2,30 m
Debelina poti: 0,10 m

Čiščenje trase poti z mulčanjem, priprava kanalov za odvodnjavo, dobava in prevoz tampona, priprava tamponske podlage, dobava in prevoz železne armature, polaganje armature na traso, dobava in prevoz betona, betoniranje poti

Šmarje, področje Dobrave (parcelna št. 3429)

Junij - avgust 2021

Dolgoročno neoviran in varen dostop do kmetijskega področja Dobrave, odpadejo vsakoletna znatna sredstva za vzdrževanje, možen dostop tudi za mlajše učene Osnovne šole Šmarje, revitalizacija območja Dobrave.

Vsebina Znesek z DDV
strojna priprava poti 1000
tampon s prevozom 70 m33014
železna armatura s prevozom 75 kom3745
beton MB24/22M s prevozom 135 m312234
Skupaj 19993

Dokumenti

Vrednost projekta

20000 €