Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Vrednost predloga presega maksimalno dovoljeno vrednost 20.000 € za posamičen predlog zato je izločen iz glasovanja.

Sanacija občinske ceste po poškodbi zaradi zemeljskega plazu 13. novem

Patricia Gec  –  17. 07. 2020  –  Območje 1
Dolinska cesta
Dolinska cesta

13. novembra 2019 je na Dolinski cesti nad Olmom (cesti, ki vodi k Dolinski cesti 43) prišlo do
pojava zemeljskega plazu, ki je delno poškodoval občinsko cesto. Občinski uradnik si je območje plazu ogledal in poslikal, območje poškodbe je bilo tudi s trakom zavarovano. Od tedaj je minilo že nekaj mesecev in cesta, kar jo je še ostalo, je že močno načeta. Zaradi novo nastalih razpok, ki jih takojšnja sanacija poškodovanega odseka ni preprečila, je slutiti, da se bo ob prvem močnem obilnem deževju odtrgal še preostali del ceste, kar bi povzročilo, da bi cesta postala neprevozna.
Posledica tega dogodka bo pripeljala do tega, da bodo številni prebivalci (več kot 15 ljudi) ostali brez dostopa do nujnih življenjskih potrebščin in dostopa do delovnega mesta. Ker živijo na območju tudi starejše in ena nepokretna oseba, ki potrebuje dodatno nego, je s tem neposredno ogroženo tudi njeno življenje, saj reševalno vozilo do nje ne bo moglo dostopiti. Ker gre za resno zadevo, vas vabim, da si območje še enkrat ogledate in sestavite jasen načrt sanacije.
Prosim za čiprejšnjo rešitev problema, saj bo odlašanje pripeljajo do nastanka številnih dodatnih in nepotrebnih stroškov.