Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Vrednost predloga ne dosega minimalne zahtevane vrednosti vrednost 5.000 € za posamičen predlog zato je izločen iz glasovanja.

Vrata Muda

Anonimno oddan predlog  –  17. 07. 2020  –  Območje 1
A7E11977-6F78-4F41-8BC1-24CE2274966E.jpeg
A7E11977-6F78-4F41-8BC1-24CE2274966E.jpeg

Zamakanje kamnitih zidov in temeljev

Novi vertikalni odtok meteornih voda s strehe, obstoječe stanje je že vsaj dve leti

Novi vertikalni odtok meteornih voda s strehe, obstoječe stanje je že vsaj dve leti

Vrata Muda

Nujno

Glej sliko v prilogi