Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Ureditev poti v Dolanih

Dajana Grižančič  –  17. 07. 2020  –  Območje 4

Podajam predlog za ureditev poti/ceste v Dolanih.  V zaselku Dolani v Svetem Antonu je že vrsto let asfaltirana cesta z urejeno javno razsvetljavo. Zadnji del ceste, preden le ta pelje le še mimo vinogradov in polj, je makadamski.  Cesto uporabljalo ne le stanovalci, lastniki kmetijskih zemljišč in javne službe temveč tudi naključni sprehajalci, saj je le ta del Evropske pešpoti E6 (Mohoreče-Kavaliči). Neurejeno makadamsko pot kmetijska mehanizacija in vsakokratno obilno deževje uničuje. Nastale vdolbine, ki predstavljajo potencialno nevarnost za sprehajalce in tudi vozila, stanovalci že vrsto let saniramo sami, kolikor je to mogoče.

Asfaltiranje tega dela cesta in postavitev javne razsvetljave (potrebna bi bila le 1 svetilka) bi olajšala vožnjo in sprehod po omenjeni cesti.

Za izvedbo projekta je potrebno asfaltiranje ceste in postavitev javne svetilke, ki bi se ob sprožitvi senzorjev prižgala.

Cesta poteka po parcelnih številkah 3511/1 in 3548. Obe parceli predstavljata javno dobro in se nahajata v k.o. Sveti Anton. 

Projekt bi se izvedel v letu 2021. 

Ne le izboljšanje cestnih razmer, temveč tudi razsvetljava bi omogočala varnejšo pot po cesti.

Vsebina Znesek z DDV
7000 8540
Skupaj 8540

Vrednost projekta

20000 €

Komisija je vrednost predlaganih del ocenila na 20.000 € in ustrezno prilagodila predlog.