Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Vrednost predloga presega maksimalno dovoljeno vrednost 20.000 € za posamičen predlog zato je izločen iz glasovanja.

Ureditev ceste (Izvidniška 23 do I.Istrske Brigade 64 D)

Anonimno oddan predlog  –  18. 07. 2020  –  Območje 4
Screenshot_20200718-171315_Maps.jpg
Screenshot_20200718-171315_Maps.jpg

Ureditev in asfaltiranje ceste, bi pripomogla k boljšemu in varnejšemu dostopu vse večjega števila prebivalcev do lastnih nepremičnin. S tem bi občina rešila dolgoletno oddano prošnjo za asfaltiranje ceste.

Predlagal bi asfaltiranje makadamske poti, katero morajo domačini vsakoletno urejati, prinašati pesek in zapolniti nastale luknje. Več denarja in truda je bilo že namenjeno za to cesto od direktnih udeležencev, katerih skrb bi se dalo rešiti s preprostim enodnevnim ukrepom občine.

Cesto je potrebno le asfaltirati. Možen je obvoz, tako da med delom, ne bi bil otežen lokalni promet.

Potreben je podaljšek iz že asfaltirane ceste pri Izvidniški 23 preko makadamske poti.

Projekt bi se lahko izvedel v bilo katerem časovnem okviru.

Izboljšala bi se lokalna povezava do več hiš na tem območju. Končno bi lahko razbremenili tudi nekatere krajane, kateri so že dolga leta skrbeli za to cesto.