Participativni proračun

UREDITEV PARKA OB ŠP DEKANI

Martina Grižančič  –  19. 07. 2020  –  Območje 3

Območje Športnega parka Dekani (ob nogometnih igriščih in ožja soseska) je potrebno reševati in urejati CELOSTNO in ne parcialno s posameznimi intervencijami, ki pogosto niso del širše strategije. Nujno bi bilo zasnovati vizijo nadaljnjega razvoja tega dela vasi in temu prilagoditi vse bodoče posege, vendar je v odsotnosti le-te, urejanje prepuščeno pobudam prebivalcev in samoiniciativnosti uporabnikov ali pa celo obsojeno na propad. Nekateri predlogi v zvezi z omenjenim območjem so bili že podani s strani drugih predlagateljev, zato jih ne bomo podvajali; en predlog iz lanskega PP pa je trenutno v izvedbi (parkirišče na parc. št. 1229/2). 


Drugi od treh dodatnih predlaganih projektov je: dokončna UREDITEV PARKA ob betonskem igrišču. Park je bil leta 2018 delno urejen na manjšem delu parcele med javnim betonskim igriščem in ekološkim otokom. Izvedena je bila ornamentalna sipina, postavljeni sta bili dve kamniti skulpturi, zasajena ena oljka. Svoje potencialne funkcije parka ni nikoli doživel, prav tako nima nobene estetske funkcije. Edini občasni uporabniki parka so mladi in otroci, ki s kolesi uničujejo sipino. V novoletnem času sta zaradi postavitve gigantske žoge (iz lučk) na podestu, bila ob rob premaknjena kamnita kipa. Od odstranitve žoge je bilo vzdrževanje parka skoraj popolnoma opuščeno, tako da zdaj kazi vstop na območje športnega parka.
 

Konkretno predlagamo estetsko in funkcionalno ureditev obstoječega parka.

Dela, ki jih je potrebno za to izvesti:
-    ponovno pozicioniranje kipov na mesto, skladno s prvotnim projektom ureditve (če le ta obstaja?, sicer zasnovati novo smiselno kompozicijo parka),
-    zatravitev celotnega območja in brežin proti cesti na severu (na parc. št. 1094),
-    morebitna vzpostavitev vhoda v park z vgradnjo robnikov med območjem parka in javno cesto (na parc. št. 1119/1),
-    postavitev klopi in druge urbane opreme (npr. košev za smeti),
-    posebej izpostavljamo potrebo po postavitvi koša za pasje iztrebke,
-    sipino zatraviti ali drugače ozeleniti in osmisliti, če to ni v nasprotju s prvotnim projektom ureditve.
 

Projekt bi se izvajal na območju obstoječega parka na parceli št. 1120, k.o. Dekani.

Časovni okvir izvedbe: v letih 2021 ali 2022 oziroma vzporedno z drugimi investicijami na omenjenem območju.

Park bi z minimalnim vložkom dobil uporabno vrednost, saj v trenutnem stanju ne služi svojemu namenu. V njem se ne zadržujejo ne otroci, ne odrasli, ne sprehajalci psov...  Z estetsko sanacijo bi vzpostavili vsaj ornamentalno funkcijo parka.

Dokumenti

Vrednost projekta

7000 €