Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Izvedba predlaganih posegov je že vključena v Načrt razvojnih projektov zato se ne umesti v glasovanje.

Ureditev kanala pri pokopališču do šole

Anonimno oddan predlog  –  20. 07. 2020  –  Območje 3

 Na Škofijah pri pokopališču  in vzdolž do šole je  neurejen kanal za vodo. Ob večjih nalivih se iz vseh strani izteka voda na cesto proti šoli. Problem je pozimi, ko zmrzuje in postane cestišče ledeno in nevarno za udeležence v prometu, posebej pa za šolarje in obiskovalce športne dvorane.

Predlagam, da se uredi odtok (kanal) meteornih vod in spelje v jaške

od pokopališča do šole 

Varnost za vse udeležence v prometu na tem delu cestišča.