Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Vrednost predloga presega maksimalno dovoljeno vrednost 20.000 € za posamičen predlog zato je izločen iz glasovanja. Je pa že izdelan projekt rekonstrukcije cele ceste, ki bo uredila tudi območje, ki je predmet predloga.

Ureditev šolskega postajališča pri cerkvi na Zg. Škofijah

Anonimno oddan predlog  –  20. 07. 2020  –  Območje 3

Na Zg. Škofijah  pri cerkvici ( na drugih Škofijah) ni urejenega postajališča za šolski avtobus zato otroci  stojijo na prostem pri  zabojnikih od smeti  in so izpostavljeni vsem vremenskim razmeram. Prav tako ni označen prehod za pešce in je nepregledno za prečkanje ceste, kakor je tudi  nevarno zaradi   prihajajoči vozil  z veliko hitrostjo iz tinjanske smeri.

Predlagam postavitev pokritega postajališča,  nasproti ekološkega otoka  pa  hitrostno oviro  z označenim prehodom za pešce. 

Projekt naj bi se izvajal  na primerni lokaciji v bližini cerkve in ekološkega otoka.