Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Vrednost predloga presega maksimalno dovoljeno vrednost 20.000 € za posamičen predlog zato je izločen iz glasovanja.

Pokopališče za male domače živali

Vlasta Ledi  –  20. 07. 2020  –  Območje 4

V Sloveniji še ne obstaja pokopališče za male domače živali, ovira je lahko zakonodaja, ki morda tega ne predvideva ali izrecno prepoveduje

Vedno več je domačih živali in velikokrat je sprejemanje pogina le-teh v družini prava travma, predvsem pri otrocih in tudi pri odraslih. Bil bi prostor, kjer se od živali poslovimo.

Parcelo (oz. del le-te) ograditi. Dogovor z Marjetico o vzdrževanju (košnja,...). Morda postaviti montažno hišico, kjer bi "nekdo" izdeloval lesene dele

Na parceli - oddaljeni od urbanega naselja.

Parcela v lasti MOK 1/1

Leto 2021

Pomoč ob izgubi "družinskega člana).