Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Vrednost predloga presega maksimalno dovoljeno vrednost 20.000 € za posamičen predlog zato je izločen iz glasovanja.

Košarkaška igrišča

ažman denis  –  20. 07. 2020  –  Območje 1

Ker v centru Kopra ni dovolj Košarkaških igrišč oziroma sta dva šolska, smo se odločili, da predlagamo izgradnjo dveh igrišč. želje vseh so naslednje: - igrišča želimo na travniku zraven novih občinskih prostorov.   - vsaj eno igrišče pokrito s streho in reflektorji.   - najbolje bi bilo, če bi bilo v stilu odbojkarskih igrišč.  

Predlagam kvalitetna igišča ( koši iz pleksija ter obroči z vzmetmi) bar, slačilnico, reflektorje,   travnik za aerobiko in tai ci in vse to pod streho. zgodilo se bo to, da se bo igrala košarka  vsaj za 20% več, saj ko smo vsi na igriščih se čaka na red. ( vsi smo pripravljeni deliti ideje) 

 Mislim, da bi mogli najet zunanjega izvajalca in v sodelovanju s košarkaši in občino narediti terminski plan ter zgradil vse potrebno, saj imamo vse kar je potrebno

za areno bonifika, desno od teniških igrišč

čim prej

zadovoljstvo rekreativcev saj bi lahko vadili na prostem in tako bi zmanjšali stroške za najem telovadnice ter igranje po senci je dosti lažje in prijetno.. trenutno se igra začne ob 20:00in vse zaradi sonca