Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Javna razsvetljava

marjo flego  –  20. 07. 2020  –  Območje 2

Naslavlja se na dokončanje omrežja javne rasvettljava.Zaradi varnosti.

Predlagam postavitev par drogov za javno razsvetljavo.

Postavitev nekaj  ( 5 ) drogov z javno razsvetljavo in povlečti elektro vodnike.

V naselju Grinjan,odcep za hišne številke 10,10a,10c,11,12

                  Ob sprejemu proračuna

Izboljšala se bi prometna varnost.Veliko sprehajalcev ob večirnih urah po oskem vozišču

Vrednost projekta

15000 €

Komisija je vrednost predlaganih del ocenila na 15.000 € in ustrezno prilagodila predlog.