Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Postavitev oz. dopolnitev javne razsvetljave na cesti Sv. Anton – Kavaliči

Anonimno oddan predlog  –  21. 07. 2020  –  Območje 4

Problem pomanjkanja pločnikov in javne razsvetljave v zaledju Kopra je prisoten že več let. Cestna razsvetljava prispeva k večji varnosti in istočasno izvoljšuje kakovost življenja prebivalcev na določenem območju. Prav tako razsvetljava pomeni večjo varnost z vidika kriminalnih dejanj in prometnih nesreč.

Cesta Sv. Anton - Kavaliči (in naprej do Marezig) je v zadnjih letih zelo obremenjena. Število prebivalcev na tej relaciji in v sami vasi Kavaliči se je povečalo, veliko je kolesarjev, poleg tega je to priljubljena sprehajalna pot stanovalcev na tem območju, prav tako cesto uporabljajo lastniki kmetijskih zemljišč, zato je, zlasti v poletnem času, na cesti več traktorjev in druge kmetijske mehanizacije. Kljub šolskemu avtobusu otroci in  srednješolci pogosto pešačijo od Sv. Antona do svojih domov, prav tako peš hodijo prebivalci, ki so se pripeljali v Sv. Anton z avtobusom, saj avtobus vedno ne pelje v Kavaliče, poleg tega vmes ni nobene avtobusne postaje. To cesto uporabljajo tudi prebivalci Loparja in Marezig. Po postavitvi vinske fontane v Marezigah je cesta dodatno obremenjena z obiskovalci, najbolj ob vikendih in ob različnih prireditvah v Marezigah, ko je tudi veliko sprehajalcev in kolesarjev. Pred leti se je postavilo nekaj luči od križišča v Sv. Antonu do odcepa za Škofarje, vendar so luči na veliki medssebojni razdalji, nekatere svetijo le v krošnje dreves, ki so se zelo razrasla, zato so brezpredmetna. Pred leti, ko se je cesto na nekaterih odsekih širilo, se je na razsvetljavo pozabilo. S širitvij je postal promet hitrejši, zato je osvetljena cesta še pomembnejša, saj pločnika ni.

Z dopolnitvijo obstoječe javne razsvetljave in postavitvijo nove bi se izboljšala preglednost na cesti in s tem zagotovila večja prometna varnost vsem udeležencem v prometu tako ponoči kot ob zmanjšani vidljivosti. Ob uresničitvi tega projekta bi prebivalci tega območja vsaj delno postali enakopravni prebivalcem mesta Koper glede varnosti v cestnem prometu.

 

Ker ta cesta združuje tako elemente ceste (motorna vozila) kot ulice (pešci in kolesarji) mora biti razsvetljava načrtovana tako, da bo ščitila najšibkejše udeležence v prometu. Za izdelavo elaborata, ki bo ustrezal vsem zakonskim določilom seveda nimam znanja, za to bo morala poskrbeti ustrezna služba MOK. Po mojem laičnem mnenju, bi z postavitvijo 10 luči z drogovi in eno lučjo na že obstoječi drog, zagotovili precejšnjo osvetljenost cestišča. Poleg tega je potrebno še požagati veje dreves okrog treh že obstoječih lučeh, saj so te svetilke trenutno same sebi namen. 

Za izvedbo je potrebno najprej izdelati projekt cestne razsvetljave za območje Sv. Anton - Kavaliči, ki upošteva okoljevarstvene predpise. Pridobitev soglasja lastnikov parcel ob cesti ni potrebno pridobiti, saj je cesta javno dobro. Ker gre za ocenjeno manjšo vrednost sledi postopek oddaje naročila male vrednosti. Izbere se najboljšega ponudnika (cena-kakovost) in pristopi k postavitvi razsvetljave.

Projekt bi se izvajal na cesti Sv. Anton - Kavaliči, ob robu parcele 2612_3544, ki je javno dobro.

Projekt se izvede v letu 2021 ali 2022 odvisno od razpoložljivih sredstev.

Po realizaciji projekta se bo izboljšala varnost vsem udeležencem v prometu (otrok, pešcev, kolesarjev), ki uporabljajo ta odsek ceste ponoči ali ob zmanjšani vidljivosti. Prav tako bi se izboljšala kvaliteta življenja vseh prebivalcev na tem območju. Vozniki pa bi imeli večjo vidljivost in preglednost, kar bi prav tako vplivalo na večjo varnost voznikov.

 

Vsebina Znesek z DDV
10 drogov javne razsvetljave z lučjo 17000
1 svetilno telo/luč400
3 obrezovanje dreves150
Skupaj 17550

Vrednost projekta

17550 €

Dela se izvedejo do skupne vrednosti 17.550 €. Predlog se umesti na glasovanje.