Participativni proračun

Javna razsvetljava

Valentina  –  21. 07. 2020  –  Območje 4

Zaradi koristi sokrajanov. 

Predlagam javno razsvetljavo do hišne številke Turki 9D  zaradi večkratnega vlomov. 

Nakup in montaža svetil. 

Od glavne ceste Sv. Anton  do stranske veste hišne številke Turki  9

V najkrajšem možnem času

boljša preglednost v nočnih časih. 

Vrednost projekta

5000 €

Komisija je vrednost predlaganih del ocenila na 5.000 € in ustrezno prilagodila predlog.