Participativni proračun

POČIVALIŠČE Z RAZGLEDOM NA KOPRSKI ZALIV Z ZALEDJEM

Marina Čok  –  21. 07. 2020  –  Območje 1
Razgled na Koper
Razgled na Koper

Za krajane Markovega hriba in ostale obiskovalce, predlagamo ureditev počivališča, ki bi lahko bila tudi razgledna točka na Koper z zaledjem.

 

Zaradi strmega terena ulice Za gradom je za pešce, kolesarje, invalidske in otroške vozičke pot naporna proti Kopru in v obratni smeri. Zato predlagamo na ovinku ulice Za gradom oz. nad ulico Vena Pilona počivališče s platojem in klopco ter razsvetljavo, kjer se bodo laho krajani in ostali obiskovalci ustavili in uživali ob pogledu na morje. 

Očistiti bi bilo potrebno del zemljišča, ki je v lasti MOK ter utrditi in sanirati prostor za ureditev platoja in pripadajočo infrastrukturo.

Projekt bi se izvajal nad ulico Vena Pilona, ki vodi na Markov hrib proti bolnišnici Izola. 

V letu 2021.

S tem projektom bi krajani in ostali obiskovalci pridobili počivališče z razgledno točko na koprski zaliv.

Dokumenti

Vrednost projekta

8000 €