Participativni proračun

Asfaltiranje ceste v Dekanih

Aleš Groznik  –  21. 07. 2020  –  Območje 3
Asfaltiranje v Dekanih
Asfaltiranje v Dekanih

Predlog, asfaltiranja dela občinske ceste se podaja z namenom ureditve manjkajočega dela ceste, katera sedajšnja makadamski del predstavlja nevarnost udeležencev.

Zdajšnji del ceste, kateri je predlog asfaltiranja, je v naravi del makadama, ki poteka po občinski cesti s parcelno številko 1816/2 k.o. Dekani (op. iz Zemljiške knjige je razviden status zaznamovanega grajenega javnega dobra lokalnega pomena, last Mestne občina Koper), katero je potrebno preplastiti z asfaltno prevleko. Omenjena cesta je namreč v površini, ki presega 75% asfaltirana, preostali del pa je makadamski. Navedena makadamska pot pa je problematična iz več razlogov.

V naravi na omenjeni parceli poteka del makadamske poti po rahlem klancu navzdol oziroma navzgor, v dolžini cca. 25 metrov. V deževnem obdobju, predvsem po neurjih, tako odnaša gramoz in blato v nadaljevanje (op. asfaltirane) ceste, ki pa je v privatni lasti.

V opisanem primeru gre za majhno razdaljo, zaradi česar se podaja predlog, da se slednja uredi oziroma asfaltira. Z omenjenim posegom, bi se tudi zaokrožil sklop urejenosti urbanega dela naselja, s čimer bi bili najbolj zadovoljni prebivalci tega dela.

Gre za manjši poseg, kateri se lahko izvede v 2021 letu

Vrednost projekta

10000 €

Komisija je vrednost predlaganih del ocenila na 10.000 € in ustrezno prilagodila predlog.