Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlog ni dovolj specifičen, da bi lahko komisija ocenila vrednost in izvedljivost zato se ne umesti v glasovanje.

Prostori za piknik

Anonimno oddan predlog  –  01. 07. 2020  –  Območje 2

Določiti točke v občini kjer bi se lahko priredilo piknike. Le-te bi bile tudi primerno opremljene s kamnnitimi žari, stoli, mizami, koši za smeti in vodo.