Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Ureditev fitnesa na prostem - Športni park Dekani

Anonimno oddan predlog  –  21. 07. 2020  –  Območje 3

Vadba na prostem prispeva k boljšemu počutju, vpliva na koncentracijo, na duševno počutje in mir, predvsem pa razgibavanje lahko spremenimo v prijetno druženje.

S tem predlogom želimo omogočiti rekreativne aktivnosti za krajanke in krajane, za telovadne skupine  ter dnevne obiskovalce športnega parka Dekani ( starše, otroke), saj bi ureditev fitnesa povezovala vse starostne skupine ter omogočala aktivnejšo izrabo prostega časa.

Poleg slednjega bi z ureditvijo smiselno zaključili ureditev parcele št. 1121 k.o. Dekani , na kateri je že danes manjše igrišče z umetno travo.

Pa parceli št. 1120 k.o. Dekani je že danes betonsko igrišče, ki je namenjeno krajankam in krajanom  naše KS, zraven na parceli 1121 k.o. Dekani v lasti MOK , se uredi še prostor s fitnes napravami, s tem posegom bo celovito urejeno področje pred športnim parkom.

Pridobitev za kraj :

- brezplačen fitnes park za domačine in obiskovalce

- ureditev okolice športnega parka

- dopolnitev dejavnosti v športnem parku

- prostor za rekreacijo in druženje

- zdrav in aktiven življenjski slog.

Potrebne aktivnosti:

- gradbena dela za utrditev podlage

- priprava načta za postavitev naprav,

- nakup kakovostnih naprav v posvetu s stroko

- ureditev infrastrukture (npr. vode) 

- postavitev pitnika

- postavitev klopi za počitek

- ozelenitev oz. nasaditev žive meje ob cesti 

 

ŠP Dekani , parcela št. 1121

v letu 2021

Izboljšala bi se izraba prostega časa, povečale  bi se možnosti za  varno in brezplačno rekreacijo na prostem, druženje krajanov vseh starosti, smiselna ureditev okolice športega parka.

Vsebina Znesek z DDV
20000
Skupaj 20000

Vrednost projekta

20000 €