Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Postavitev hitrostnih ovir na cesti v dolini Olma

Anonimno oddan predlog  –  21. 07. 2020  –  Območje 1

Zaradi vse večjega števila sprehajalcev in vse višjih hitrosti voznikov predlagamo postavitev hitrostnih ovir (t.i. "ležečih policajev") na cesti v dolini Olma. Cesta je tako za sprehajalce kot tudi za stanovalce ob prehodu na cesto postala nevarna zaradi nepreglednosti in prehitrih voznikov.  Veliko sprehajalcev je iz bližnjega doma upokojencev, prav tako je na cesti veliko otrok in kolesarjev, vozniki (tako z avtomobili kot tudi motoristi) pa velikokrat vozijo prehitro.

Pot je postala nevarna za stanovalce in sprehajalce, zato prosimo za ureditev tega predela in postavitev hitrostnih ovir ("ležečih policajev").

Projekt bi se izvajal na ravninskem delu javne poti na parc.št. 4589/8, saj na tem delu vozniki pospešijo hitrost.

Po izvedbi projekta bi se izboljšala varnost za krajane, predvsem za otroke in stanovalce doma upokojencev.

Vrednost projekta

5000 €

Komisija je vrednost predlaganih del ocenila na 5.000 € in ustrezno prilagodila predlog.