Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Vrednost predloga ne dosega minimalne zahtevane vrednosti vrednost 5.000 € za posamičen predlog zato je izločen iz glasovanja.

Hitrostne ovire za umiritev prometa

Marino Bradaš  –  02. 07. 2020  –  Območje 3
1r.jpg
1r.jpg

Zaradi neprimerne hitrosti mimo vozečih vozil nevaren izhod iz dvorišč in ogrožena varnost otrok. Postavitev dveh ali treh hitrostnih ovir bi umirila promet. Na zgornem delu ulice ste hitrostne ovire že postsavili. Na koncu ulice na izvozu na glavno cesto KP-LJ se je pravkar zgradilo novo križišče zaradi potrebe izgradnje drugega tira, kar bo promet še povečalo predvsem s tovornjaki zaradi odvoza materjala.
 

Predlagam postavitev dveh hitrostnih ovir med naslovoma Dekani 23 G in Dekani 288 B. S tem bi pripomogli k umiritvi prometa in večji varnosti otrok in izvoza iz dvorišč.

Postavitev hitrostnih ovir je možna  s postavitvijo montažnih gumijastih hitrostnih ovir.
 

Na cesti (ulici) med naslovoma Dekani 23 G in Dekani 288 B.

Čimprej, oziroma pred začetkom izgradnje želežniškega tunela T8 drugega tira. Križišče z dostopnimi cestami do portala tunela je že zgrajeno.

Z umiritvijo prometa bo večja varnost otrok in večja varnost izvoza in uvoza na dvorišča hiš ob cesti.