Participativni proračun

Postavitev pitnika v Zanigradu

Danjela Bucaj Paradiž  –  22. 07. 2020  –  Območje 6

Zanigrad je priljubljena točka pohodnikov, sprehajalcev, kolesarjev... Pot, ki je speljana skozi vas vodi v razne smeri proti kraškemu robu in okoliške kraje. Na več kilometrski razdalji ni pitne vode, kjer bi se rekreativci lahko odžejali, osvežili. Predlagam postavitev pitnika in klopc ob njem. 

Ob cesti, sredi vasi, kjer poteka edina vodovodna cev v vasi, bi postavili pitnik za vodo. Mimoidoči in tudi vaščani bi imeli dostop do sveže pitne vode.

Ker ne želimo, da bi pitnik kot smo jih navajeni v urbanih okoljih predstavljal moteč element v danem okolju, predlagam, da bi ga vgradili v zid. Bilo bi najmanj moteče. Na obeh straneh pitnika bi zid zaključili - obložili z deskami za sedenje. Tu bi bil zid nižji. Tako bi se mimoidoči lahko osvežili z vodo in še spočili.

1. pridobitev dovoljenja za priključek in izvedba

2. namestitev pitnika, sanacija zidu (suha gradnja)

3. namestitev "klopc"

4. ureditev okolice

Na sredi vasi, na desni strani ceste, ki gre proti želežniški progi, ob hidrantu za vodo.

V letu 2021.

V vasi bi imeli dostop do pitne vode.

Vsebina Znesek z DDV
priključek, jašek, števec.. 1700
sanacija zidu1500
pitnik 1000
2x klopca800
Skupaj 5000

Vrednost projekta

5000 €