Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Ureditev poti v Boninih

Anonimno oddan predlog  –  22. 07. 2020  –  Območje 4
degradirana cesta
degradirana cesta

Pot, ki povezuje veliko kmetijskih površin in nekaj hiš v naselju je popolnom uničena in nedostopna z večino vozil. Ureditev poti bi znatno pripomogla k javnem interesu in k razvoju omenjenega območja.

Popolnoma uničeno strmino makedamske ceste je potrebno sanirati in betonirati ali asfaltirati ter ponovno usposobiti ustrezno odvodnjavanje ob cesti. 

Projekt bi zahteval čiščenje kanala ob cesti in uspostavitev odtekanja vode. Poleg tega bi preko projekta sanirali strmino ceste, dolgo cca. 190 m in jo ustrezno betonirali oz. asfaltirali. 

Projekt bi se izvajal na parcelni št. 5576, k.o. Bertoki (makedamski del pod kapelico).

Izvedba projekta je predvidena za leto 2021.

Po izvedbi projekta bi imeli vsi lastniki kmetijskih zemljišč in objektov, do katerih vodi cesta, ter vsi obiskovalci omogočen normalen dostop z vozili. Posledično bi se območje hitreje in učinkoviteje razvijalo (trenutno se namreč zaradi nedostopnosti območje počasi spreminja v gozd).

Vsebina Znesek z DDV
Ureditev odvodnjavanja 4000
Sanacija in betoniranje ceste16000
Skupaj 20000

Vrednost projekta

20000 €