Participativni proračun

Ureditev dostopa do "vaškega kopališča Oblakovec" ob reki Rižani

Anonimno oddan predlog  –  22. 07. 2020  –  Območje 3

Oblakovec je neurejeno kopališče ob reki Rižani, ki ga krajani Dekanov in okoliških vasi  ( predvsem mladina) že desetletja obiskujejo v poletnem času.

Vedno je bilo zbirališče mladine, kjer so aktivno  preživljali  prosti čas v počitnicah ( druženje, igranje družabnih iger, plavanje). Veliko je bilo takih, ki drugih možnosti niso imeli in je bil Oblakovec edini kraj, kjer so se naučili plavati. Je v prelepem in prijetnem okolju, kjer že sam kraj omogoča sprostitev in mir, pa tudi prostor za piknik.

Ugotavljamo , da vedno več krajanov pa tudi občanov MOK se zbira  in sprošča ob reki Rižani, še posebej v času prepovedi zbiranja zaradi virusa COVID se prebivalci zatekajo v naravo, zato ureditev takih površin bo pozitivno vplivalo na vse prebivalce MOK.

Problem predstavlja dostop do reke, ki ga praktično ni oz. ni urejen, obiskovalci sedaj dostopajo  po privat zemljišču. 

 

Predlagamo, v kolikor je mogoče  da se uredi dostop ( utrjena pot) ob reki do kopališča, da ni potrebno uporabljati privat zemljišča, poleg tega se uredi manjši  prostor za zbiranje in odlaganje osebnih stvari na bregu.

Potrebno bi bilo:

-preveriti možnosti ureditve dostopne poti na terenu ( ob reki)

- očistiti teren

- utrditev terena/poti s tamponom

- na bregu počistiti teren 

- ureditev dostop do vode ( manjše betonske stopničke, da ob večjem vodostaju reke jih ne bo odneslo)

-postavitev koša za smeti in  klopi za posedanje

-postavitev znaka ( kopanje na lastno odgovornost in v izogib kupom smeti,  še opozorilo "počisti za seboj") 

Na delu parcele ( ob reki) št. 2724 k.o. Dekani oz. v kolikor ni izvedljivo, se poskuša urediti dostop z lastnikom parcele 1054 vse k.o. Dekani.

leto 2021 ali 2022

Po ureditvi dostopne poti ( prikazane na sliki) in dela zemljišča ob reki, bi kraj pridobil lokacijo za sprostitev in kopanje v poletnem času, dodatna ponudba kraja.

Vsebina Znesek z DDV
20000
Skupaj 20000

Vrednost projekta

20000 €