Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Idejna zasnova pokopališča

Anonimno oddan predlog  –  22. 07. 2020  –  Območje 6

Smo edina vas v mestni Občini Koper, ki nima mrliške vežice in urejenega pokopališča.

predlagamo izdelavo oziroma izris več varijant idejnega načrta zasnove uporabe pokopaloiškega prostora, naj si bo za potrebe klasičnega pokopa ali žarnega pokopa. Ta oris potrebujemo zato, da se lahko vaščani odločijo za kakšno varijanto glede na to da se vas etnično spreminja in so v vasi različne verske skupine.

izbrati primernega projektanta za izris več variant ureditve severnega dela pokopališkega platoja  in s tem v zvezi revitalizirati obstoječo hiško, s primernim platojčkom za potrebe pokopa. Trenutno je hiška adaptirana do 3.faze. Ravnotako tudi ureditev celotnega izgleda pokopališča vključno z dostopno cesto.

projekt bi se izvajal na pokošpališču vasi Zgornji Črni kal.

plan za leto 2021/2022

uresničila bi se želja krajanov, da ostane pokopališče vredno in dostojno svoji namemnosti

Vsebina Znesek z DDV
12.500 12.500
12.500
Skupaj 24

Vrednost projekta

12000 €