Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Tematska pot okoli vanganelskega jezera

iztok babič  –  02. 07. 2020  –  Območje 2

-promocija zelenega turizma

-prikaz živega bitja v jezeru

-spodbujanje gibanja v naravi

-promocija naselja

-info točko pod jezerom(izhodiščna točka)

-krožna zelena pot okoli jezera

-klopi za postanek

-poučne table o samem jezeru(zgodovina + sedanjost jezera)

-naravni pitnik z izvirsko vodo

-izdelava plavajočega mosta

- ureditev poti(po potrebi kakšna lesena ograja ob poti)

- montaža tabel +klopi(betoniranje temeljev)

- izdelava plavajočega mosta

- naravni pitnik z izvirsko vodo

okolica vanganelskega jezera

pomlad 2021,pomlad 2022 (marec-maj)

boljše poznavanje jezera v okolici

spodbujanje rekreacije v naravi

ureditev okolice jezera v sobivanju z naravo

Vrednost projekta

15000 €