Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Vrednost predloga presega maksimalno dovoljeno vrednost 20.000 € za posamičen predlog zato je izločen iz glasovanja.

Postajališče za avtodome in hkratna ureditev parkirišča za krajane na Hrvatinih

Nada Mavrič  –  22. 07. 2020  –  Območje 3
Postajališče in parkirišče Hrvatini
Postajališče in parkirišče Hrvatini

Rešuje veliko neurejeno parkirišče nasproti hrvatinskega pokopališča.

Predlagam da del parkirišča namenimo postajališču za avtodome, preostali del parkirišča pa zgledno uredimo.

Pretekla leta so nekateri tujci tukaj že prenočevali, najbrž z rahlim nelagodjem,češ » kaj bodo pa rekli«,v prihodnje bodo zanesljivo še. Na delu praznega prostora predlagam komunalno urejeno
postajališče za nekaj avtodomov, z vodo, odtokom in postajo za fekalije ter za odlaganje smeti,
kakršnih je po Sloveniji že več kot sto in za kar je menda mogoče dobiti tudi evropska sredstva. Novih gostov bi bili zanesljivo veseli v bližnjih gostilnah, trgovini. Morda bi se predramila še naša krajevna skupnost in za nočitev »pokasirala« kakšen evro, da o kulturnem prebujenju ne govorim, krajani pa ob urejenem parkirišču najbrž tudi ne bi imeli pripomb. Toliko prej, ker zdaj na neurejenih peščenih površinah naključni »obiskovalci« od vsepovsod nemarno onesnažujejo okolje.

 

Potrebno je komunalno urediti postajališče. Prav tukaj gradi podjetje Grafist slemensko cesto in v okviru tega projekta bi lahko potegnili fekalno kanalizacijo, vodno in električno napeljavo.

Na naslednjih parcelah:

HRIBI 1126/19

HRIBI 1126/22

HRIBI 1111/36

HRIBI 1111/34

V letu 2021

Dodana vrednost kraju, predvsem bi šlo za oživitev turističnih dejavnosti (rekreativnih, kulturnih).

Za dodatno informacijo o investiciji in evropskih sredstvih se je možno pozanimati na sežanski občini, kjer so ravnokar odprli novo komunalno urejeno postajališče za avtodome.

Vsebina Znesek z DDV
Komunalna ureditev (voda, odtok, elektrika) 8.000
Postaja za fekalije7.000
Skupaj 15