Participativni proračun

Umiritev prometa na Pobeški cesti pri Cesti borcev

Anonimno oddan predlog  –  22. 07. 2020  –  Območje 4
prikaz
prikaz

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlog naslavljamo zaradi izboljšanja varnosti pešcev pri prehodu čez cesto in olajšanja zavijanja v levo iz Ceste borcev v smeri Prade.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo postavitev dvignjenega prehoda za pešce na mestu obstoječega prehoda za pešce kot je to urejeno nekaj 100 metrov narej pred OŠ Prade. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Izpeljati bi bilo potrebno investicijo.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na mestu obstoječega prehoda za pešce na Pobeški cesti, pri stičišču s Cesto borcev, konkretno ob hiši z naslovom Cesta borcev 33.

Pridobiti soglasje države, ker gre za državno cesto.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V čim krajšem času. 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Izboljšala bi se varnost pešcev pri prehodu čez cesto, saj je hitrost neprimerno visoka in hkrati olajšalo zavijanje iz Ceste borcev levo na Pobeško cesto v smeri Prade, kamor starši vozijo otroke v osnovno šolo.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

Laična ocena je 20.000 EUR.

Vrednost projekta

20000 €