Participativni proračun

Sanacija sanitarij gasilskega doma PGD Krkavče

Janko Lisjak  –  22. 07. 2020  –  Območje 2

Sanitarije gasilskega doma PGD Krkavče so bile pred več kot tridesetimi leti urejene za potrebe gasilskega društva. Skozi leta se je izkazalo, da se sanitarije uporabljajo pri vseh večjih dogodkih v vasi (Šagra Sv. Ane, Vonj po Istri, Dvoransko tekmovanje v spajanju sesalnega voda, ...) ter vseh internih dogodkih v dvorani gasilskega doma. Vsako leto je večji tudi turistični obisk vasi Krkavče, ki z znamenitostmi kot so najstarejša oljarna, Krkučanski kamen, Hiša Vrešje in cerkev Sv. nadangela Mihaela postaja zelo priljubljena turistična točka. Turisti nimajo na razpolago primernih sanitarij, ki tako ob obisku vasi uporabljajo sanitarje gasilskega doma. Sanitarije so zato dotrajane in tako neprimerne za splošno uporabo.

Predlagamo sanacijo sanitarij gasilskega doma PGD Krkavče.

V okviru sanacije je potrebno odstraniti obstoječo dotrajano opremo, keramične obloge, izdelati hidroizolacijski premaz, zamenjati dotrajane instalacije, izvesti novo hidroizolacijo, tlake, keramično oblogo in namestiti novo kopalniško opremo.

Sanacija sanitarij bi se izvedla v gasilskemu domu PGD Krkavče na parceli številka 883, številka stavbe 108, katastrska občina 2625 Krkavče. Lastnik parcele in obstoječih objektov na njej je Prostovoljno gasilsko društvo Krkavče (matična številka 5211034, davčna številka 67227546). Lastnik parcele soglaša s projektom in predlogom za sofinanciranje projekta iz sredstev sistema participativnega proračuna Mestne občine Koper (glej priponko »Izjava lastnika.pdf«).

Projekt bi se izvedel v letu 2021.

S sanacijo bi izboljšali higienske standarde in izboljšali organizacijo prireditev in dogodkov v Krkavčah. Hkrati bi lahko turistom ponudili prenovljene sanitarije ob obisku naše idilične vasice.

Vsebina Znesek z DDV
Sanacija sanitarij 8000
Skupaj 8000

Vrednost projekta

8000 €