Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

HRASTOVCI V SLIKI IN BESEDI

Anonimno oddan predlog  –  22. 07. 2020  –  Območje 6

Nesnovna kulturna dediščina se z generacijami izgublja. Z zbiranjem pričevanj, vaških zgodb, pesmi, starih slik želimo vzpostaviti arhiv temeljev vaške kulturne dediščine. Pričevanja bodo v avdio obliki zaradi ohranjanja avtentičnega vaškega narečja, vaške zgodbe, orisi posameznikov, pogovori, šege bodo urejene v tiskani publikaciji. Poleg tega bi radi vzpostavili knjižnico, ki bi spodbudila kulturno mrtvilo v vasi: poleg svoje osnovne funkcije izposoje, bi predstavljala točko medgeneracijskega druženja, tudi prenos starih znanj, obrti in spretnosti. Pomenila bo mesto kulturne izmenjave z literarnimi dogodki, kino predstavami, ipd.

Zbiranje etnografsko-domoznanskega materiala (stare fotografije, zgodbe iz vaške zgodovine in iz življenja vaščanov, posebneži in vaške posebnosti, ipd), izdaja publikacije.

Mesečni dogodki: kulturni večeri, bralne urice, delavnice s predstavitvami spretnosti,...

Ureditev knjižnice za izposojo ter oddelkom domoznanskega knjižnega materiala.

 

Ureditev obstoječega neuporabnega prostora iz projekta BioDiNet, dokup nekaj knjižnih regalov, nakup 20 zložljivih stolov za zunanje dogodke, samostoječe projekcijsko platno in nakup knjižničnega domoznanskega gradiva. Poleg tega bodo potekale aktivnosti zbiranja gradiva in izdaja publikacije.Za potrebe dogodkov in prireditev bomo kupili stojnice in samostoječe projekcijsko platno.

V prostorih nad gostilno Švab, ki so v lasti Mestne občine Koper in so bili financirani iz projekta BioDiNet. Prav tako dvorišče pred temi prostori.

V letu 2021.

Projekt temelji na izgradnji medgeneracijskih odnosov in kulturnega druženja v vasi. Ureditev domoznanske knjižnice in domoznanskega vaškega arhiva, ki bo na voljo tako vaščanom kot obiskovalcem.

Ohranjanje narečja, obrti, spretnosti, nesnovne kulturne dediščine in medgeneracijsko druženje.

Spodbujanje bralne pismenosti mladih in manj mladih.

Vsebina Znesek z DDV
regali 1000€
stoli 20 kos. 1200€
samostoječe platno 500€
stojnici 2 kosa nadkriti 1500€
izdaja publikacije 3500€
nakup domoznanskega gradiva 3000€
stroški avtorjev 1000€
stroški urejanja publikacije 800€
organizacija dogodkov in materialni stroški 1500€
računalnik prenosni 800€
Skupaj 0

Vrednost projekta

14800 €