Participativni proračun

Otroški park Olmo/Prisoje

Anonimno oddan predlog  –  22. 07. 2020  –  Območje 1
otroska_igrala_moderna_plezala_(1).jpg
otroska_igrala_moderna_plezala_(1).jpg

Na območju Olma in Prisoj obstaja pomanjkanje urejenih zelenih površin, ki bi družinam omogočale kakovosnto preživljanje časa. Na območju je veliko otrok, najbližje urejeno igrišče primerno tudi za najmlajše, pa je v športnem parku Bonifika. Številni otroci iz okoliških blokov in hiš so zato prikrajšani za igro in druženje, preko katerega bi lahko razvijali motorične sposobnosti in domišljijo. 

Da bi otrokom iz okoliških hiš in blokov omogočili varno igro predlagam nastanek otroškega parka, ki bo predstavljal urejeno in varno okolje za otroke iz okoliških sosesk. Nastanek parka v bližini naselij bo družinam z otroki omogočilo, da skupaj preživijo več časa, saj ne bodo izgubljali nepotrebnega časa za vožnjo do primernega igrišča. Park bo tako privabil družine iz stanovanj in omogočil, da otroci na igriv način razvijajo svoje sposobnosti. 

Na parceli že obstaja naravna senca, potrebno je območje nekoliko urediti, ograditi, postaviti primerna igrala (igrala, ki spodbujajo sodelovanje, razvijajo motoriko in domišljijo otrok) in klopce (vsaj eno s previjalno mizo). 

Otroški park bi nastal na parceli št. 1846/3. Parcela se nahaja tik ob peš poti, ki jo številne družine uporabljajo za sprehode. Prav tako parcela ni locirana med bloki oz. hišami, ampak v zelenem pasu ob potoku in bo tako namenjenjen vsem prebivalcem območja. 

Pomlad 2021. 

Območje Olma in Prisoj bi pridobilo prepotrebne zelene površine za družine, kar bi povečalo čas, ki ga otroci in njihovi starši preživijo na prostem in jim dalo priložnost za aktivno preživljanje skupnega časa. Otroci bodo dobili svoj prostor za varno igro. Prav tako park pomeni povečanje interakcije med družinami, sklepanje novih poznanstev in prijateljstev in tako spodbuja oblikovanje skupnosti, ki bi lahko aktivno sodelovala pri nadaljenmu razvoju območja. 

Vsebina Znesek z DDV
Igrala, za spodbujanje motoričnih spsobnosti 9000
Klopce (vsaj 1 s previjalno mizo)2000
Koši za smeti1200
Ograja4000
Zemeljska dela2000
Skupaj 18200

Vrednost projekta

20000 €

Komisija je vrednost predlaganih del ocenila na 20.000 € in ustrezno prilagodila predlog.