Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Glasba kot sredstvo vzgoje in izobraževanja - 2

Anonimno oddan predlog  –  22. 07. 2020  –  Območje 1
Harfe.jpg
Harfe.jpg

 Z navdušenjem oddajamo prijavo, s katero bomo lahko nadaljevali, nadgradili in resnično dosegli željene cilje, h katerim je usmerjen že projekt, ki je v teku: razširiti glasbene prakse, ki izobražujejo in povezujejo širšo skupnost. Letos je namreč na nivoju vrtcev v poteku naš  projekt "Glasba kot sredstvo vzgoje in izobraževanja", ki je bil  izbran z glasovi občanov v lanskem letu. V naslednjih dveh letih bi želeli razširiti to izobraževanje in povezovanje še v osnovne šole in med vitalne upokojence (za medgeneracijske projekte).
 
Glasba je čudovito in učinkovito sredstvo pri razvoju otroka, skupinsko glasbeno izvajanje pa povezuje  v skupnost tako vrstnike kot različne generacije. S skupnim glasbenim udejstvovanjem prispevamo k ustvarjanju sprejemajoče, sodelovalne skupnosti,  ki lahko premosti razlike in krepi to, kar je ustvarjalnega in pozitivnega v vsakem izmed nas.

Našo vizijo bi uresničili z  izobraževanjem na več delavnicah Orffovega pristopa poučevanja glasbe, organiziranih še vedno v vrtcih, predvsem pa na osnovnih šolah v  Kopru ter z avtorskimi glasbenimi aktivnostmi mentorjev, povezanih s Šola ustvarjalnega življenja - ŠUŽ.  Skozi proces izobraževanja in skupnega dela nameravamo povezati ekipo vzgojiteljic, pedagogov, glasbenikov in simpatizerjev, ki bi tudi po končanem projektu s pridobljenim znanjem in praktičnimi izkušnjami še naprej širili ustvarjalne dejavnosti v vrtcih, v osnovnih šolah, z medgeneracijskimi projekti.

Orffov pristop poučevanja temelji na elementarnih komponentah doživljanja glasbe, torej učenje preko lastnega telesa in izkušnje. Zajema več elementov, kot so gib, glas, ritem, igranje inštrumentov in improvizacijo. Vodilo Orffovega pristopa je otrok kot aktivni udeleženec v procesu učenja, ki preko lastnih glasbenih izkušenj pridobiva in nadgrajuje svojo lastno glasbeno senzibilnost. Ključna značilnost tega pristopa so elementarne igre, s pomočjo katerih se otroci na lastni ravni učijo razumevanja. (Ustvarjanje po Orffovem pristopu je primerno za vse generacije – od najmlajših do najstarejših.)


Zavod ŠUŽ povezuje glasbenike, pedagoge in ljubitelje, ki so v preteklosti že izvajali glasbene in izobraževalne delavnice ali organizirali dogodke. Vsem je skupen entuziazem, ljubezen do glasbe in do otrok ter pripravljenost “narediti korak več” z združevanjem skupnih moči in idej.

 

a) V osnovnih šolah in vrtcih že uporabljajo Orffov inštrumentarij pri delu, vendar bi sistematično in strokovno izobraževanje s strani mentorjev Slovenskega društva Carla Orffa vneslo novo znanje, nove vsebine, zgodbe in predvsem entuziazem, da z Orffovo metodo ustvarijo še boljše rezultate za glasbeni in splošni razvoj otrok. Zato bi v letu 2021 organizirali:

- 2 izobraževanji za vzgojiteljice (nadaljevanje letošnjih delavnic)
–5 izobraževalnih sklopov za učitelje OŠ
- 2 medgeneracijski izobraževalni delavnici.

b) Pridobljena znanja bi lahko takoj praktično izvajali v enotah vrtcev ter v osnovnih šolah.

c) Glasbeniki in pedagogi združeni v zavodu ŠUŽ bi v sklopu projekta izvedli vsaj 10 avtorskih glasbenih dogodkov v vrtcih in osnovnih šolah (delavnice, glasbene pravljice, spoznavanje klasičnih inštrumentov, projektno delo z učenci OŠ po dogovoru, ...).

 

a) V prostorih osnovnih šol ter Vrtca Koper bi po dogovoru z ravnatelji organizirali izobraževanja za osnovnošolske učitelje/ce, za vzgojitelje/ce ter za zainteresirane glasbenike/pedagoge v izvedbi Slovenskega društva Carla Orffa (9 izobraževanj v enem koledarskem letu). Za kvalitetno izvedbo programa in za nadaljnje izvajanje naučenega, bi po nasvetu izvajalcev Orffovega društva dokupili manjkajoče instrumente.

b) Poskrbeli bi, da bi udeleženci izobraževalnih delavnic ostali povezani — praktično in informacijsko ter da bi izmenjevali dobre prakse in pobude.

c) V dogovoru z osnovnimi šolami in vrtci bi izvedli vsaj 12 avtorskih glasbenih dogodkov (delavnice, predstavitve inštrumentov, glasbene pravljice, projektno delo z učenci OŠ,...). Izvajalci bi bili glasbeniki in pedagogi povezani v zavodu ŠUŽ.

Projekt bi se izvajal v osnovnih šolah in vrtcih občine Koper.

Projekt se bo izvajal v koledarskem letu 2021.

Podrobnejši izvedbeni načrt bo potrebno sproti oblikovati in prilagoditi predpisom delovanja šol in vrtcev, če bodo še vedno posebne razmere zaradi korona virusa.

Prepričani smo, da bi uspešno izpeljani projekt prinesel veliko dobrega v osnovne šole, vrtce in preko vseh generacij tudi v skupnost. Glasbene in ustvarjalne dejavnosti bi obogatile veliko otrok, mladostnikov, pa tudi starejših. Pedagogi, vzgojitelji in glasbeniki, ki so tvorno sodelovali, se izobraževali in se povezovali v tem projektu, bi v praksi lahko še naprej razvijali vse, kar bi se skozi projekt naučili in ustvarili. Skupne izkušnje, znanje in ideje bi tudi po zaključenem projektu lahko uporabili in širili v vrtcih, osnovnih šolah, v  podaljšanem bivanju, pri poletnem varstvu, pri vključevanju socialno marginaliziranih, pri medgeneracijskem povezovanju... Skozi delo bi se tudi povezali s Slovenskim društvom Carla Orffa, ki v slovenskem merilu že organizira navdušujoče prireditve, v katere je vključenih veliko otrok, mladostnikov, pedagogov, staršev in simpatizerjev vseh starosti.

Vrednost projekta

8400 €