Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Glasba kot sredstvo vzgoje in izobraževanja - 3

Anonimno oddan predlog  –  22. 07. 2020  –  Območje 1
Harfe.jpg
Harfe.jpg

Kot glasbeniki in ustvarjalci smo navdušeni, da lahko oddamo prijavo že za drugo nadaljevanje projekta “Glasba kot sredstvo vzgoje in povezovanja”, saj iz izkušenj vemo, da do pravih sadov svojega dela prideš z vztrajnostjo in predanostjo dejavnosti skozi daljše obdobje. S tretjim delom bi zaokrožili delovanje, ki se je imelo priložnost “ukoreniniti” v širšo skupnost: izobraževanje z Orffovim pristopom bi zajelo pomembno število pedagogov, vzgojiteljev in navdušencev, ki bi uporabljali in širili pridobljeno znanje; veliko število otrok  in mladostnikov, ki so bili udeleženih v dejavnostih projekta, bi z novimi vpogledi in izkušnjami pridobilo veliko kvalitet, zaradi katerih je bil projekt primarno zasnovan, široko zastavljeno delovanje pa bi se prav gotovo pozitivno odražalo tudi v skupnosti.
 
Kot že v opisu prejšnjih dveh projektov poudarjamo, da je glasba čudovito in učinkovito sredstvo pri razvoju otroka, skupinsko glasbeno izvajanje pa povezuje  v skupnost tako vrstnike kot tudi različne generacije. S skupnim glasbenim udejstvovanjem prispevamo k ustvarjanju sprejemajoče, sodelovalne skupnosti,  ki lahko premosti razlike in krepi to, kar je ustvarjalnega in pozitivnega v vsakem izmed nas.

Našo vizijo bi uresničili z nadgradnjo izobraževanja na več delavnicah Orffovega pristopa poučevanja glasbe,  (vrtci, osnovne šole v  Kopru) ter z avtorskimi glasbenimi aktivnostmi mentorjev, povezanih s Šolo ustvarjalnega življenja - ŠUŽ.  Skozi proces izobraževanja in skupnega dela nameravamo še naprej povezovati vzgojiteljice, pedagoge, glasbenike in simpatizerje, med katerimi bi bili prav gotovo še novi navdušenci in pobudniki. Tako bi naše skupno delo zares naredilo razliko in popestrilo uporabo dobrih praks vzgajanja in povezovanja skozi glasbo.

Orffov pristop poučevanja temelji na elementarnih komponentah doživljanja glasbe, torej učenje preko lastnega telesa in izkušnje. Zajema več elementov, kot so gib, glas, ritem, igranje inštrumentov in improvizacijo. Vodilo Orffovega pristopa je otrok kot aktivni udeleženec v procesu učenja, ki preko lastnih glasbenih izkušenj pridobiva in nadgrajuje svojo lastno glasbeno senzibilnost. Ključna značilnost tega pristopa so elementarne igre, s pomočjo katerih se otroci na lastni ravni učijo razumevanja. (Ustvarjanje po Orffovem pristopu je primerno za vse generacije – od najmlajših do najstarejših.)

Zavod ŠUŽ povezuje glasbenike, pedagoge in ljubitelje, ki so v preteklosti že izvajali glasbene in izobraževalne delavnice ali organizirali dogodke. Vsem je skupen entuziazem, ljubezen do glasbe in do otrok ter pripravljenost “narediti korak več” z združevanjem skupnih moči in idej.

a) V osnovnih šolah in vrtcih že uporabljajo Orffov inštrumentarij pri delu, vendar bi z nadgradnjo strokovnega izobraževanje s strani mentorjev Slovenskega društva Carla Orffa zagotovo vnesli novo znanje, nove vsebine, zgodbe in predvsem entuziazem, da z Orffovo metodo ustvarijo še boljše rezultate za glasbeni in splošni razvoj otrok. Zato bi v letu 2022 organizirali:
- 2 izobraževanji za vzgojiteljice (nadaljevanje prejšnjih delavnic)
- 5 izobraževalnih sklopov za učitelje OŠ
- 2 medgeneracijski izobraževalni delavnici

b) Pridobljena znanja bi lahko takoj praktično izvajali v enotah vrtcev ter v osnovnih šolah.

c) Glasbeniki in pedagogi združeni v zavodu ŠUŽ bi v sklopu projekta izvedli vsaj 15 avtorskih glasbenih dogodkov v vrtcih in osnovnih šolah (delavnice, glasbene pravljice, spoznavanje klasičnih inštrumentov, projektno delo z učenci OŠ po dogovoru...).

a) V prostorih osnovnih šol ter Vrtca Koper bi po dogovoru z ravnatelji organizirali izobraževanja za osnovnošolske učitelje, za vzgojiteljice ter za zainteresirane glasbenike/pedagoge v izvedbi Slovenskega društva Carla Orffa (9 izobraževanj v koledarskem letu).

b) Poskrbeli bi, da bi udeleženci izobraževalnih delavnic ostali povezani — praktično in informacijsko ter, da bi izmenjevali dobre prakse in pobude.

c) V dogovoru z osnovnimi šolami in vrtci bi izvedli vsaj 15 avtorskih glasbenih dogodkov (delavnice, predstavitve inštrumentov, glasbene pravljice, projektno delo z učenci OŠ...). Izvajalci bi bili glasbeniki in pedagogi povezani v zavodu ŠUŽ.

d) Izvedli bi en javni dogodek, ki bi prikazal sadove našega dela ter povezal in razvedril udeležence in občinstvo.

Projekt bi se izvajal v osnovnih šolah in vrtcih občine Koper.
Način in kraj javnega dogodka bi določili naknadno.

Projekt se bo izvajal v koledarskem letu 2022.

Podrobnejši izvedbeni načrt bo potrebi  prilagoditi predpisom delovanja šol in vrtcev, če bodo še vedno posebne razmere zaradi korona virusa.

Prepričani smo, da bi uspešno speljani projekt prinesel veliko dobrega v osnovne šole, vrtce in preko vseh generacij tudi v skupnost. Glasbene in ustvarjalne dejavnosti bi obogatile veliko otrok, mladostnikov, pa tudi starejših. Pedagogi, vzgojitelji in glasbeniki, ki so tvorno sodelovali, se izobraževali in povezovali v tem projektu, bi v praksi lahko še naprej razvijali vse, kar so se skozi projekt naučili in ustvarili. Skupne izkušnje, znanje in ideje bi tudi po zaključenem projektu lahko uporabili in širili v vrtcih, osnovnih šolah, v  podaljšanem bivanju, pri poletnem varstvu, pri vključevanju socialno marginaliziranih, pri medgeneracijskem povezovanju... Skozi delo bi se tudi povezali s Slovenskim društvom Carla Orffa, ki v slovenskem merilu že organizira navdušujoče prireditve, v katere je vključeno veliko otrok, mladostnikov, pedagogov, staršev in simpatizerjev vseh starosti.

Vrednost projekta

8400 €