Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Umiritev prometa ob novem motoričnem igrišču v Pradah

Anonimno oddan predlog  –  22. 07. 2020  –  Območje 4

Naselje je zelo strnjeno, cesto so ozke, prehodne samo za en avtomobil, razen Cesta bratstva, ki je namenjena konstantnemu dvosmernemu prometu. Zadnji 2 leti opažamo izredno povečan promet po Cesti X in naprej po Cesti XIV, žal tudi z neprilagojeno hitrostjo. Verjetno je do tega prišlo, ker sta na Cesti bratstva 2 ležeča policaja ter na novo še grbina s prehodom za pešče. Vozniki se želijo ogniti oviram in se poslužujejo teh dveh še "prostih" cest.

1. predlog bi bil, da se na Cesti X (iz smeri Boninov, kjer se odcepi s Ceste Ivana Starca) postavi grbina, podobno kot na Cesti bratstva, da se tako umiri še spodnji vhod v naselje.
2. predlog: Cesto XIV bi lahko celo zaprli, kot je bilo predvideno v prvotnem načrtu, ali pa vsaj namestili nekakšno premično oviro v primeru intervencij ali česa podobnega, saj je dostop z zgornje strani - Cesta XVI (ki vodi do bistroja Arnol) konstantno oviran s parkiranimi avtomobili krajanov.

Z gradbenimi posegi in postavitijo grbine oziroma ovire ter postavitev tabel za "Območje umirjenega prometa".

Prade, Cesta X in XIV

V začetku leta 2021.

Izboljšala bi se varnost pešcev, predvsem otrok, ki sedaj vsakodnevno obiskujejo novo motorično igrišče. Umiril se bi tudi sam promet, saj je hitrost za tako strnjeno naselje žal prevečkrat prekoračena.

Vrednost projekta

20000 €

Sprejeto vrednotenje se nanaša na postavitev grbin in ne na zaprtje ceste.