Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Vrednost predloga presega maksimalno dovoljeno vrednost 20.000 € za posamičen predlog zato je izločen iz glasovanja.

Postavitev teniških igrišč v Hrvatinih v smeri sever - jug

Anonimno oddan predlog  –  22. 07. 2020  –  Območje 3

Trenutno sta teniški igrišči v Hrvatinih postavljeni v smeri vzhod - zahod, kar zaradi nizkega sonca v najugodnejših terminih krajanom otežuje igranje tenisa
S postavitvijo igrišč sever - jug bi se igrišči podaljšali, kar bi potem zadostovalo tudi standardom za izvedbo nacionalnih teniških tekmovanj in razvoj mladih talentov. Le-to bi tudi omogočilo dovolj prostora za postavitev balona za igranje v zimskih mesecih.

Menim, da bi projekt obudil tenis v Hrvatinih, urejeno ukolje pa bi privabilo številne otroke iz okoliških osnovnih šol k igranju tenisa in aktivnemu preživljanju prostega časa v športnem okolju.

Potrebno bi bilo porušiti obstoječi oporni zid med teniškim in košarkarskim igriščem in postaviti novega, ki bo vzporeden z zidom, ki meji na glavno cesto. Le-ta bi se na strani balinišča prestavil za 1,20m na drugi strani pa za 3,43m.
Poleg tega bi bilo potrebno prestaviti drogove za razvetljavo, prestaviti nadstrešek ob klubski hiši in na koncu preplastiti igrišči.

Projekt bi se izvedel na teniških igriščih v Hrvatinih (Hrvatini 148).

Leta 2021.

Menim, da bi obrnitev igrišč koristila celotni krajevni skupnosti, poleg tega pa bi se s tem projektom omogočila tudi predpriprava za pokrivanje igrišč v zimskih mesecih, postavitev t.i. balona. Le-ta bi krajanom omogočal igranje tenisa in drugih športov (nogomet, badminton) tudi v zimskih mesecih, teniškemu klubu Hrvatini pa izvajanje teniške šole skozi celo leto.