Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Pripravljen je že načrt celovite rekonstrukcija predmetnega odseka ceste zato se predlog ne umesti na glasovanje.

VARNOST PEŠCEV NA OBMOČJU VASI PUČE

peter  –  03. 07. 2020  –  Območje 2
zaselek_Puce_krizisce.jpg
zaselek_Puce_krizisce.jpg

Projekt naslavlja temo prometne varnosti na obočju glavne ceste skozi vas Puče. 
Poudarek je na varnosti pešcev, še posebej otrok. 

Na območju vasi Puče si pešci cesto delijo z avtomobili predvsem na območju zaselka Puče - križišče (»Pri Mlinu«) in v okolici vaškega jedra.   
OBMOČJE ZASELKA PUČE - KRIŽIŠČE
Zaselek se je v pretekli 40 letih razvil v naselje s približno 30 družinami. Prometna infrastruktura skozi ta kraj se ni razvijala vzporedno s povečevanjem števila prebivalcev. Posledično je prometna varnost nezadostna. Z vidika pešcev težavo predstavlja predvsem pomanjkljiva prometna signalizacija, pomanjkljiva osvetlitev nevarnih točk, neobstoj pločnikov, nevarna in neoznačena avtobusna postajališča ter pomanjkanje pokrite avtobusne postaje.
OBMOČJE VAŠKEGA JEDRA 
Na prisotnost otrok v prometu in za umiranje hitrosti na območju vaškega jedra je postavljen 1 prometni znak in sicer približno 500 metrov od strnjenega naselja. To je premalo! Mimo strnjenega naselja je hitrost nujno omejiti na 30 km/h, na učinkovit način - s preventivno radarsko tablo.
 

Predlagam postavitev označb in infrastrukturnih elementov za zagotavljanje varnosti pešcev: 

 • dodatna prometna signalizacija s poudarkom na signalizaciji za umirjanje prometa in opozarjanje na prisotnost pešcev
 • manjša pokrita avtobusna postaja, javna razsvetljava za osvetlitev 2 neosvetljenih delov ceste in nekaj metrov pločnika.

Podroben opis aktivnosti in ocene stroškov:

 • postavitev 2 prehodov za pešce (brez preurejanja pločnika, pločnika ni) – ocena stroška: 4.000 eur
 • postavitev manjše pokrite avtobusne postaje, skupaj z opozorilnimi tablami in talno označbo zanjo – ocena stroška 4.500 eur
 • postavitev 5 prometnih znakov za dodatno umirjanje prometa na 40km/h, (večina na obstoječih drogovih) – ocena stroška 1250 eur
 • postavitev 1 prometnega znaka za dodatno umirjanje prometa na 30km/h - ocena stroška 250 eur
 • postavitev 250m talnih označb za ločevanje cestišča na del za motorna vozila in del za pešce – ocean stroška: 2.000 eur
 • postavitev 2 preventivnih radarskih tabel - ocena stroška: 1.200 eur
 • postavitev 2 javnih razsvetljav (v primeru enega je drog že postavljen) - ocena stroška: 2.000 eur
 • postavitev 15m pločnika za pešce – ocena stroška 2.000 eur
 • premik table »Puče« za približno 100 metrov, zato, da bo prilagojen prometni režim zajemal vse hiše z vaškega območja: ocena stroška 300 eur
   

Projekt naj bi se  izvajal ob cesti na območju vasi Puče, na naslednjih 2 lokacijah z največjo frekvenco pešcev: 

 • zaselek Puče križišče (»Pri Mlinu«) 
 • območje parkirišča ter otroškega igrišča tik ob vaškem jedru 

Časovni okvir projekta: December 2021 (čim prej, tem bolje).

Po izvedbi projekta se bo izboljšala varnost pešcev, s poudarkom na otrocih.