Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlog je takšen da ustreza pogojem za pridobitev nepovratnih finančnih sredstev iz javnih razpisov Mestne občine Koper zato ni primeren za participativni proračun. Predlog se ne umesti na glasovanje.

Čistilna naprava

Neja  –  22. 07. 2020  –  Območje 3
čistilna_naprava.jpg
čistilna_naprava.jpg

Prebivalci Tinjana smo brez priključitve na kanalizacijsko omrežje in prebivalci te težave rešujemo z obstoječini greznicami, ki bodo kmalu v celoti prepovedane. 

Ker zaradi same lokacije izgradnja kanalizacijskega omrežja ni predvidena, predlagamo, da se postavijo čistilne naprave za spodnji in zgornji zaselek Tinjana, na katerega se priključijo objekti.

Občina skupaj s strokovnimi službami preveri potrebno število čistilnih naprav glede na zaselke in nivoje terena in nato izpelje javni razpis ter s ponudnikom sklene pogodbo o izgradnji ene ali več čistilnih naprav.

Območje zaselkov Tinjan in Kolombar.

S aktivnostmi bi se pričelo takoj v začetku leta 2021 in dokončanje projekta do leta 2022.

Močno bi izboljšali predvsem vpliv na okolje, saj bi obstoječe greznice zamenjali s čistilnimi napravami.