Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlog ni izvedljiv v sklopu Participativnega proračuna saj zemljišče ni v lasti MOK. Predlog se ne umesti v glasovanje.

POSTAVITEV SEMAFORJA IN UMIRITEV PROMETA; GRAČIŠČE

Anonimno oddan predlog  –  22. 07. 2020  –  Območje 5

Novi in stari del vasi Gračišče loči izjemno prometna cesta (št. 1060), po kateri se vsako jutro vozijo domačini iz okoliških vasi na delo v Koper, poleti pa je cesta zaradi turistov še dodatno obremenjena.

Nujno bi bilo urediti umirjanje prometa, da bi jo lahko šolarji, ostareli, domačini in turisti varno prečkali. Primer: Čez cesto dnevno hodi več kot 20 šolarjev.

Postavitev semaforja na prehodu za pešce (št. ceste št. 1060) lokacija (Domačija Ražman – Avtobustna postaja Gračišče).S čemer bi omogočili varno pot v šolo otrokom iz novega dela vasi Gračišče in iz Poletičev (zaselek Beli kamen) ter Galantičev.

Postavitev pametnega semaforja, ki umerja promet, saj se zelena prižge samo v primeru, da se vozilo približa s primerno hitrostjo.

Na prehodu za pešce pri domačiji Ražman.

V letu 2021.

Izboljšana prometna varnost.