Participativni proračun

Forma viva Popetre

Anonimno oddan predlog  –  07. 09. 2020  –  Območje 5

Naš predlog predstavlja predvsem izziv postaviti vas Popetre na zemljevid umetniških skulptur iz kamna. Postavili bi kamnite skulpture, ki bi bile po večini delo študentov zaključnih letnikov Akademije za kiparjenje iz Ljubljane. Umetnije bi postavili na dostopna mesta, vidna javnosti in v predelih vasi, ki so že tako pomembna za vaščane.

Z 10 dnevnim delom na prostem, kjer bi umetniki klesali svoje skulpture bi popestrili dogajanje v vasi v času nastajanja umetnij. Kasneje bi postavljene skulpture imele pozitiven vpliv na:

- lokalni razvoj (dodana vrednost vaškemu okolju)

- dvig istrske identitete

- pospeševanje in povezovanje že obstoječih dejavnosti v vasi

- umetniški vidik

Aktivnosti, ki bi jih bilo potrebno izpeljati:

- dokončni dogovor in potrditev študentov kiparjev pri sodelovanju in ustvarjanju Forma vive Popetre

- nabava še nekaj primernih kamnitih blokov

- dokončni dogovor s ponudniki prenočitev, hrane za 10 dnevno bivanje 10-ih ljudi

- ureditev parcel (košnja) in priprava ustreznega mesta za postavitev skulpture, temeljev z osvetlitvijo (solarne svetilke)

Glavnina ustvarjanja bi bila na parceli št. 4341/1 in 4340/1 v Popetrah, kjer bi bil sprva delovni prostor za vse kipe, kasneje pa stalno mesto večine končanih kipov. Nekaj bi jih razvozili ob vežico, ob puč, na šterno... priponka s št. parcel.

Projekt je primeren za spomladanski 2021 ali jesenski čas 2021. V tem obdobju je delo na prostem prijetno, zaradi manjše vročine.

-dodana vrednost vaškemu okolju

-prepoznavnost

-podpora že obstoječim dejavnostim

-vsebina iz zaledja za izletnike, turiste

Vsebina Znesek z DDV
15 kom kamniti bloki (0,7 - 1,0 m3) + prevoz 1300
8 ljudi umetniško delo-kiparjenje, klesanje2400
2 mentorja1000
10 ljudi prebivališče v času projektnega dela5000
10 ljudi topli obrok v času projektnega dela1500
priprava temeljev za končane skulpture1500
razvoz skulptur na lokacijo550
razvoz delovnega materiala na "delovno lokacijo"300
30 kom solarnih svetilk2100
postavitev 1 kom večje info table o lokaciji postavljenih skulptur300
15 kom manjših tablic za ali ob skulpturah (ime, priimek avtorja, opis inspiracije dela...)1000
uvodni in zaključni večer s pogostitvijo in glasbo2500
zastava z grbom vasi100
Skupaj 19550

Vrednost projekta

19550 €