Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Iz predloga se ne da razbrati vsebine. Predlog se ne umesti v glasovanje.

- - -

Anonimno oddan predlog  –  04. 07. 2020  –  Območje 1

---

---

---

---

---

---

Vsebina Znesek z DDV
Skupaj 0