Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagano zemljišče ni v lasti MOK. Predlog se ne uvrsti v glasovanje.

Ureditev območja nekdanje bencinske postaje

Anonimno oddan predlog  –  05. 07. 2020  –  Območje 1

V  Semedeli, v neposredni bližini Mandrača je prostor, ki sedaj ne služi nobenemu namenu. Nekoč je tukaj pred leti bila manjša bencinska postaja, sedaj pa bi ta prostor, če bi se ga primerno uredilo, postal ali manjše igrišče ali pa manjši park.