Participativni proračun

Postavitev javnih pip - "špin" v vasi

Anonimno oddan predlog  –  05. 07. 2020  –  Območje 3

Pipe oziroma špine so v vasi na starem trgu (na placu) in na več mestih ob začetku ulic (kontrad) stale že v starih časih, potem pa so jih odstranili. Pipe bi obudile stare čase in bi bile primerne za pohodnike oziroma sprehajalce, da bi se odžejali. 

Predlagam, da se pipe spet postavijo na mestih, ki so občinska oziroma krajevna last. Pipe bi imele kratkotrajni dotok vode, tako bi jih ljudje rabili le za pitje oziroma osvežitev. Na njih pa ne bi mogli točiti vode za zalivanje.

Pipe bi kupili, jih namestili na začetke kontrad in na stari trg (plac). Do njih bi speljali vodo, ki je že napeljana na teh mestih.

Špine bi postavili na placu (starem trgu), pri Obadih, na Klancu in na poti proti nogometnemu igrišču.

Projekt bi izvedli spomladi 2021.

Sprehajalci in pohodniki bi imeli vodo za odžejanje vedno v bližini - na poti. Povrnili bi izgled vasi iz starih časov.

Vrednost projekta

20000 €